Celem działalności stowarzyszenia Forum Polonia w Finlandii jest wspieranie i rozwijanie stosunków pomiędzy Polską i Finlandią w dziedzinie nauki, kultury i gospodarki w duchu jednoczącej się Europy.  Forum Polonia organizuje spotkania dyskusyjne i wykłady, seminaria, konferencje i imprezy kulturalne.  Stowarzyszenie prowadzi także działalność informacyjną i publikacyjną.