In MemoriamJerzy Kosiński
21.07.1935 — 19.01.2009


Odszedł na zawsze Jerzy Kosiński, członek-założyciel Forum Polonia, nasz przyjaciel i gorący patriota dwóch krajów: Polski i Finlandii. Jurek był jednym z tych Polaków zamieszkujących w Finlandii, który zawsze utrzymywał ścisłe kontakty z Polską, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej. Ściśle śledził wydarzenia w Polsce, przeżywał głeboko to, co się tam działo. Był wyczulony na obraz Polski w świecie i swoją pracą oraz postawą osobistą dawał temu ciągłe świadectwo. Wszechstronne zainteresowania Jurka czyniły Go ciekawym partnerem w naszych dyskusjach, w ktorych oprócz żelaznej logiki widac było i Jego skierowane ku potrzebującym wsparcia serce. Straciliśmy wiernego przyjaciela.
 


Forum Polonia